Aktuality

Květen:

5.5. Odpoledne pro seniory
11.5. Traktoriáda
19.5. Zpívání mužských sborů
26.5. První svaté přijímání

Červen:

1.6. Den dětí u myslivců
2.6. Boží tělo
7.6. Noc kostelů
8.6. Rodinné odpoledne
9.6. Oslavy 100 let Zbořilovy Milotice
29.6. Turnaj hráčů kopané

Červenec:

6.7. Cyrilometodějské Šidleny

Srpen:

2.8. Národopisný festival Kyjovského Dolňácka
3.8. Národopisný festival Kyjovského Dolňácka
4.8. Národopisný festival Kyjovského Dolňácka
24.8. Soutěž kotlíkových gulášů
30.8. Pouť k Panně Marii Milotické a farní den
31.8. Myslivecká letní rocková noc

Září:

1.9. Pouť k Panně Marii Milotické a farní den
8.9. Děkovná mše za úrodu
14.9. Burčákové putování
15.9. Trh místních produktů
27.9 – 29.9. – Dětská burza

Říjen:

12.10. Burčákový pochod
20.10. Misijní neděle
26.10. Předhodová zábava
30.10. Adorační den

Listopad:

9.11. – 11.11. Krojované hody
16.11. Martinské šidleny

Prosinec:

7.12. Vánoční jarmark
8.12. Mikulášská besídka
22.12. Zpívání u vánočního stromu
31.12. Slivestrovský pochod za prasátkem do Vlkoše